Սեփականության իրավունք, անշարժ գույք և շինարարություն

  • Սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների պաշտպանության հարցերով (անշարժ գույք) խորհրդատվություն գործարքի ցանկացած փուլում;
  • Անշարժ գույքի օտարման, ձեռքբերման, վարձակալության, գրավադրման և այլ գործարքների փաթեթների կազմում, գործարքների ձևակերպման իրավական աջակցություն, ներկայացուցչություն նոտարական գրասենյակում և անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում;
  • Անշարժ գույքային վեճերի դեպքում ներկայացուցչություն վարչական և դատական մարմիններում;
  • Տարածքների վարձակալության պայմանագրերի նախնական բանակցությունների մասնակցություն, պայմանագրերի կազմում, գործարքների նոտարական վավերացման կատարման աջակցում,
  • Տարածքների վարձակալության, գրավադրման և սեփականության իրավունքին առնչվող այլ գործարքների իրավական աջակցություն, փաթեթի կազմում և գործարքների ձևակերպում;